skip to Main Content

Båtförargruppen hjälper Divers & Scientists under dykdagarna. De turas om att forsla oss ut till forskningsområdena och assisterar oss ombord under dyken.

Jonas Knutsson, vår nytillkomne Skeppare/Båtförare

Jens Johannisson
Bengt Simonsson
Jan Olsson
Jan-Otto Pettersson
Göran Winge
Stellan Karlgren
Johan Oxby
Fredrik Oxby, båtförare och dykande fotograf

båtförargrupp och kartplanering

Här är Jan Olsson, Göran Winge och Vidar Öresland djupt försjunkna i planeringen inför nästa dykexpedition vid Kåvra.

Back To Top