skip to Main Content

Studie om amerikansk hummer nu i skrift

Studien dokumenterar fynd av amerikansk hummer (Homarus americanus) i svenska vatten. 36 amerikanare har hittills inrapporterats, varav de flesta från Gullmarn. En sensationell video av en amerikansk hummer som äter på en nyligen dödad europeisk hummer togs av Gert Oxby (D&S) hösten 2016.

Videon visar hur viktigt det är med dykobservationer för att förstå arters biologi och ekologi. I debatten om amerikansk hummer i svenska vatten har predationsaspekten inte nämnts överhuvudtaget, men videon visar att amerikansk hummer faktiskt äter europeisk hummer. Detta är första gången det har dokumenterats.

Studien granskades och accepterades i juni 2017 och har sedan dess legat på nätupplagan av Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Studien har nu kommit i tryck i januariupplagan.

Projektet har letts av Vidar Øresland (D&S) och Mats Ulmestrand (bägge vid Havsfiskelaboratoriet, SLU) och finansierades av HaV (Havs- och vattenmyndigheten), Brita och Sven Rahmns Stiftelse samt Birgit och Birger Wåhlströms Minnesfond.

Här kan du läsa studien som pdf (öppnas i nytt fönster).

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top