skip to Main Content

Vi välkomnar dykare att delta i forskningen!

Vem skall vara med?

Du dyker på västkusten och är marinbiologiskt intresserad. Du vill aktivt bidra till Divers & Scientists arbete genom att bidra med dykobservationer. Observationer kan gälla exempelvis att du sett:

  • en valthornsnäcka eller nakensnäcka (nudis) lägga ägg
  • en hummer som äter en annan hummer
  • ovanliga arter
  • nya invasiva arter
  • ovanligt beteende hos havets arter
  • . . .

Eftersom vi har begränsad kunskap om det mesta i havet så kan listan göras hur lång som helst. Eftersom många observationer bara kan göras direkt av dykare under vatten så har vi stor möjlighet att tillsammans utnyttja detta för att starta forskningsprojekt som kräver dykning.

Vad betyder detta för dig?

Du bidrar/har bidragit med observationer och idéer som vi diskuterar gemensamt. Kommer vi fram till att Divers & Scientists vill söka medel för att starta ett forskningsprojekt så blir du med i projektet (om du vill). Ett projekt kan innebära att vi uppskattar koncentrationer, uppskattar ålders- eller storleksfördelningar under året och beskriver habitat för en organism. Vi kan även samla in djur för maganalyser, morfologiska, experimentella eller genetiska studier, med mera.

Olika personer har olika uppgifter men de flesta deltar i dykningar som i de allra flesta fall sker på privat fritid utan inblandning av exempelvis universitet. All dykning sker på egen risk. Dykning kostar pengar, men vi försöker alltid täcka våra kostnader exempelvis för luftfyllning, viss utrustning, båtar och bränsle m.m. med sökta stiftelsemedel.

Vill du delta?

Bra. Ta kontakt med oss, gärna via facebook messenger, eller slå oss en signal. Här finns alla våra kontaktdetaljer.

Ur loggboken

Ur fotogalleriet

Back To Top