skip to Main Content

Divers & Scientists har knutit en Advisory Board till sig. Advisory Board har till uppgift att diskutera inkommande dykobservationer och föreslå hur vi går vidare med inkomna förslag. De förslag som godkänns kommer vi att arbeta vidare med för kommande forskning.

Staffan von Arbin

Staffan von Arbin

Marinarkeolog, Bohusläns Museum
Jonas Axelsson

Jonas Axelsson

VD, SI Tech
Kennet Lundin

Kennet Lundin

Marinbiolog, docent, Göteborgs Naturhistoriska museum
Klas Malmberg

Klas Malmberg

Marinbiolog, UV-fotograf, Aquatilis
Anders Salesjö

Anders Salesjö

Marinbiolog, UV-fotograf, Gullmarsgymnasiet
Stig Insulan

Stig Insulan

Företagare, innovatör, grundare SI Tech
Back To Top