skip to Main Content

Vi har knutit Auktoriserad revisor Thomas Lindberg till oss. Han har en 35-årig revisorsbana bakom sig och har arbetat på flera av de stora revisionsbyråerna i Sverige. Nu arbetar Thomas på Grant Thornton Sweden AB.Revisor

Back To Top