skip to Main Content

Vi bedriver marinbiologisk forskning på Sveriges västkust och vi vill främja dykning som vetenskaplig metod.

Pågående forskning

Fransträdnuding

Vi har fått många idéer om nya projekt och vi har redan skickat in ansökningar om både ett nytt hummerprojekt och några Nudisprojekt att genomföras under 2018. Vi började med dykningar på nudisar redan under november 2017. Mer info kommer efterhand.

Avslutade projekt

Kåvra hummerprojekt 2016-2017
Vi undersökte framför allt storleks- och könsfördelning genom dykundersökningar och fiske med Carapaxtinor inom Kåvra hummerfredningsområde som varit fredat i snart 30 år. Projektet bidrar med ny kunskap om hummerns biologi och om hur hummerfredningsområden fungerar. Vi har nu fått data som klart visar Carapaxtinans fångstbegränsningar vilket var projektets huvudsyfte. Resultaten skall publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Uppmaning till D&S-dykare: Fler observationer av hummer som äter hummer efterlyses samt observationer av extremt små eller stora humrar!
Små: (< 8 cm total längd). Stora: (> 4 kg).

Projekt amerikansk hummer
Projektet dokumenterar fynd av amerikansk hummer (Homarus americanus). 36 amerikanare har hittills inrapporterats varav de flesta från Gullmarn. En sensationell video av en amerikansk hummer som äter på en nyligen dödad europeisk hummer togs av Gert Oxby (D&S) hösten 2016. Videon visar hur viktigt det är med dykobservationer för att förstå arters biologi och ekologi. I debatten om amerikansk hummer i svenska vatten har predationsaspekten inte nämnts överhuvudtaget. Projektet har letts av Vidar Øresland (D&S) och Mats Ulmestrand (bägge vid Havsfiskelaboratoriet, SLU) och finansierades av HaV (Havs- och vattenmyndigheten), Brita och Sven Rahmns Stiftelse samt Birgit och Birger Wåhlströms Minnesfond. Kontakta Vidar Øresland om du vill ha en Pdf på hela artikeln.

ABSTRACT

The intentional or unintentional release of American lobsters (Homarus americanus), imported through the European seafood trade, has resulted in findings of H. americanus in European waters. A total of 36 specimens was recorded within a smaller area, halfway along the Swedish west coast, between 2008 and 2016. The lobsters were caught by both recreational and professional fishermen and delivered to the Institute of Marine Research in Lysekil, where species identification, measurements, and genetic sampling were performed. Twenty-five of these lobsters were caught inside the sill of the Gullmar Fjord, most of them close to Lysekil harbor, where escapes from an illegal holding is suspected. Six females had eggs, which in two cases were hybrids. While there is no evidence to suggest that a population has been established in the Gullmar Fjord or elsewhere in Swedish waters, serious concerns must be raised regarding the possible consequences for the native species. An American lobster has for the first time been filmed eating a killed European lobster (Homarus gammarus) in Swedish waters. (Can. J. Fish. Aquat. Sci. 00: 1–4 (0000) dx.doi.org/10.1139/cjfas-2016-0532. Publicerat på www.nrcresearchpress.com/cjfas i juni 2017).

  • Nudisprojektet C-Bryggan, Lysekil. Klart 170315
    Detta var ett pilotprojekt vars syfte var att testa en ny metodik för att undersöka hur nudisar, dvs nakensnäckor, sprids över tid inom ett begränsat område. Vi har nu en bra metodik och vi kan genomföra ett forskningsprojekt under vintern 2017/2018. Vi tackar alla D&S-dykare som bidragit med observationer under pilotprojektet.

Publikationer av D&S-dykare

  • Vidar Øresland, Mats Ulmestrand, Ann-Lisbeth Agnalt, and Gert Oxby (2017). Recorded captures of American lobster (Homarus americanus) in Swedish waters and an observation of predation on the European lobster (Homarus gammarus). Can. J. Fish. Aquat. Sci. 00: 1–4 (0000) dx.doi.org/10.1139/cjfas-2016-0532. Publicerat på www.nrcresearchpress.com/cjfas i juni 2017. Direktlänk här (öppnas i nytt fönster).
  • Malmberg, K. and K. Lundin (2015). Svenska nakensnäckor. Aquatilis and Förlag Waterglobe Productions. 128 pp.
  • Malmberg, K. (2012). Livet under ytan – en marin artguide. Aquatilis and Förlag Waterglobe Productions. 128 pp.
Back To Top